Flöde från evangelieboken.se

Instruktion

Du kan använda ett flöde från evangelieboken.se på din egen webbsida. Då kommer datum och namn för nästkommande helgdag att visas tillsammans med information om rubrik och bibeltexter. Utseendet på detta flöde är möjligt att justera efter egna önskemål. Här finns instruktioner om hur du ska gå tillväga.
← Så här kan ett flöde från evangelieboken.se se ut.

(Klicka för att komma till evangelieboken.se.)

Koden bakom ser ut så här:
<iframe src="https://www.evangelieboken.se/feed/" seamless width="300" height="150">
	<a href="https://www.evangelieboken.se/">
		evangelieboken.se
	</a>
</iframe>

Gör så här:

 1. Placera en iframe-tagg på din webbsida där du vill ha flödet:
  <iframe></iframe>
 2. För webbläsare som inte hanterar iframe kan en länk placeras mellan taggarna:
  <iframe><a href="https://www.evangelieboken.se/">evangelieboken.se</a></iframe>
 3. Ange 'seamless' för att göra en iframe utan ram. Ange även bredd och höjd (som passar din webbsida, ungefär i förhållandet 2:1) med 'width' respektive 'height' i pixlar.
  <iframe seamless width="300" height="150"><a href="https://www.evangelieboken.se/">evangelieboken.se</a></iframe>
 4. Ange slutligen källan till flödet i attributet 'src':
  <iframe src="https://www.evangelieboken.se/feed/" seamless width="300" height="150"><a href="https://www.evangelieboken.se/">evangelieboken.se</a></iframe>
 5. Det finns möjlighet (ej nödvändigt) att anpassa utseendet av flödet (t.ex. textstorlek, färg och formatering) genom att ange en egen stilmall. Mallen hämtas här, modifieras och sparas på egen domän. Sökväg anges sedan i samband med url enligt formatet src="https://www.evangelieboken.se/feed/?stilmall=[url]" (i nedladdad stilmall finns ytterligare information om hur densamma kan modifieras):
  <iframe src="https://www.evangelieboken.se/feed/?stilmall=http://www.dindomän.se/sökväg/till/modifierad_stilmall.css" seamless width="300" height="150"><a href="https://www.evangelieboken.se/">evangelieboken.se</a></iframe>
 6. Det färdiga resultatet kan se ut ungefär så här:
  <iframe src="https://www.evangelieboken.se/feed/?stilmall=http://www.exempel.se/stilmall/evangelieboken.css" seamless width="300" height="150">
  	<a href="https://www.evangelieboken.se/">evangelieboken.se</a>
  </iframe>
 7. Hör av dig om du har frågor, problem eller önskemål ... eller bara vill meddela att du använder dig av tjänsten!

Kontakt