onsdag 26 februari 2020
Askonsdagen
Bön och fasta
Tredje årgången
Man 11–15
| 2 Kor 7:8–13
| Luk 5:33–39
| Ps 32:1–5