söndag 27 november 2022
Första söndagen i advent
Ett nådens år
Tredje årgången
Sak 9:9–10
| Upp 5:1–5
| Matt 21:1–9
| Ps 24
| Luk 4:16–23