söndag 26 mars 2023
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Tredje årgången
1 Sam 2:1–10
| Kol 1:15–20
| Luk 1:26–38
| Ps 147:7–15
| Luk 1:46–55