Ord för dagen

fredagen den 7 maj 2021

Matteusevangeliet 6:5–6

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.Bibelläsningsplan som ger enstaka bibelvers för varje dag, hämtat från Evangeliebokens texter för nästkommande helgdag (alla årgångar). » Evangelieboken.se