söndag 4 oktober 2020
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Tredje årgången
1 Mos 28:10–17
| Upp 12:7–12
| Joh 1:47–51
| Ps 103:19–22
| Upp 5:11–14