söndag 16 augusti 2020
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Tredje årgången
Jos 24:16–18
| 1 Kor 12:4–11
| Luk 9:46–48
| Ps 28:6–9