söndag 23 september 2018
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud
Första årgången
2 Mos 32:1–4, 30–35
| 1 Joh 2:15–17
| Matt 6:19–24
| Ps 49:6–12