söndag 22 juli 2018
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Första årgången
Mik 3:5–8
| 1 Joh 4:1–6
| Matt 7:15–21
| Ps 119:30–35