söndag 28 april 2024
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Första årgången
Hos 11:1–4
| 1 Joh 4:10–16
| Joh 16:5–11
| Ps 98:1–8