söndag 11 juni 2023
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Tredje årgången
1 Mos 7:11–23
| Apg 8:26–39
| Matt 3:11–12
| Ps 66:5–12