söndag 22 oktober 2017
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Tredje årgången
Jos 2:1–15
| Heb 11:29–33
| Mark 2:1–12
| Ps 73:23–26