söndag 22 april 2018
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Första årgången
Jes 54:7–10
| Heb 13:12–16
| Joh 16:16–22
| Ps 147:1–7