söndag 18 augusti 2019
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Andra årgången
Ords 3:27–32
| Ef 4:20–28
| Luk 12:42–48
| Ps 8