söndag 17 februari 2019
Septuagesima
Nåd och tjänst
Andra årgången
Jon 3:10–4:11
| Fil 1:3–11
| Luk 17:7–10
| Ps 25:4–11