söndag 28 januari 2018
Septuagesima
Nåd och tjänst
Första årgången
Jer 9:23–24
| 1 Kor 1:1–3
| Matt 20:1–16
| Ps 25:4–11